Fluffy Rabbit - homeride

Privacyverklaring Stichting Fluffy Rabbit

Elke organisatie in Nederland moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG). Uitgangspunt is dat privacy van personen is gewaarborgd en dat persoonsgegevens met zorg behandeld worden, conform de wettelijke eisen. Met deze privacyverklaring geven wij aan hoe de Stichting Fluffy Rabbit voldoet aan de wettelijke eisen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens, welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. In verband hiermee heeft het bestuur van Stichting Fluffy Rabbit onderstaande privacy-regels bestuurlijk vastgesteld.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als teamlid, vrijwilliger, donateur, sponsor of zakelijke relatie. Om de persoonsgegevens te mogen gebruiken, wijzen we in de contacten met al onze relaties op dit reglement. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de organisatie van Stichting Fluffy Rabbit. Ook foto’s en films van uitvoeringen en evenementen vallen onder persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens gebruiken we om:

 1. Contact met u op te nemen
 2. Donaties of sponsorgelden te innen
 3. Afspraken te kunnen maken over de organisatie van onze evenementen
 4. Inzicht te krijgen en te houden in de samenstelling van het team en de vrijwilligers
 5. U op de hoogte houden van onze activiteiten o.a. via mails, nieuwsbrieven, de website of andere vormen

Van wie hebben we persoonsgegevens?

We houden persoonsgegevens bij van:   

 1. bestuursleden van de stichting
 2. teamleden en vrijwilligers
 3. donateurs
 4. zakelijke relaties en sponsoren

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

Van bestuursleden, lokale vertegenwoordigers van de deelnemende fondsen, collectanten en andere vrijwilligers:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres.

Deze gegevens gebruiken we voor de onderlinge communicatie in verband met de organisatie van de activiteiten van Stichting Fluffy Rabbit en de door haar geïnitieerde teams en noodzakelijke communicatie met officiële instanties en organisaties.

Van sponsoren, organisaties en zakelijke relaties (bedrijf, stichting, vereniging):

 • Zakelijke naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventueel IBAN bankgegevens
 • Website
 • Namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van de organisatie.

Van donateurs:

Het doneren van contant geld gebeurt op anonieme basis, er worden geen persoonsgegevens versterkt. Een eventueel invulformulier wordt door ons wel bewaard voor de financiële verantwoording naar deelnemende landelijke Goede Doelen en de belastingdienst. Hiervoor stelt de fiscus een bewaarplicht van 7 jaar.

Bij een donatie via automatische incasso of digitale betaling versterkt de donateur wel persoonsgegevens (naam en IBAN bankgegevens). Deze gegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de financiële afwikkeling door de bank. En vervolgens apart bewaard voor de financiële verantwoording voor de fiscus. Na 7 jaar worden deze gegevens vernietigd. Voor de verantwoording naar de deelnemende landelijke Goede Doelen worden géén persoonsgegevens verwerkt.

Overigens: Betalingen via de QR-code gaan via iDEAL, dat ondersteund wordt door het platvorm van Mollie Payments. Hierbij geldt ook hun privacybeleid, zie https://www.mollie.com/nl/privacy

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens?

De gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt door de organisatie om de evenementen en activiteiten van de Stichting Fluffy Rabbit soepel te laten verlopen.

Het bestuur van de stichting Fluffy Rabbit is verantwoordelijk voor een goed beheer en de bescherming van uw persoonsgegevens. We zorgen voor een goede beveiliging van uw gegevens. Deze worden digitaal of op papier bewaard onder het beheer van het bestuur. We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we deze gegevens gebruiken of zolang als wij verplicht zijn vanuit de officiële instanties, waaronder de belastingdienst.

Website en facebook

Op de website van de Stichting Fluffy Rabbit kunnen namen en of beeldmateriaal voorkomen van mensen die hebben deelgenomen aan activiteiten van de Stichting. Voor zover mogelijk zal vooraf toestemming worden gevraagd. Bezwaren na publicatie kunnen gemeld worden bij de secretaris.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

Wil u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vast gelegd?

Neem dan contact op met de secretaris, info@fluffyrabbit.nl. Desgewenst kunt u uw gegevens ook laten aanpassen.

Ga naar de bovenkant